En affärsplan är första steget!

När det gäller att starta företag så krävs det en plan där du kan se om din idé för en produkt eller tjänst håller marknadsmässigt. Du behöver se om det finns ett behov eller om det går att skapa ett behov, för att kunna bedöma om idéen har någon framtid. För att kunna avgöra detta finns det några punkter som är värda att ta i beaktande:

Ta hjälp av andra för att få feedback på din idé. Kontakta folk du litar på när du känner att du är redo för sanningen.

Skapa en testvariant och pröva idén på andra för att se om det fungerar och få feedback om eventuella förändringar och förbättringar. Var lyhörd och använd synpunkterna för att göra nödvändiga ändringar.

Kolla upp konkurrenter. Sök på nätet för att se om din idé redan finns på marknaden och om finns det plats på för dig och din produkt/tjänst.

Bygg upp ditt varumärke tillsammans med logotypen och den värdegrund produkten och företaget ska vila på.

Undersök behovet på marknaden och upprätta en budget för marknadsföringen och hemsidan. Sätt en marginal för att ha tillräckligt med resurser.

Gör en analys av målgruppen och din produkt/tjänsters förtjänster. Fokusera på kundnyttan och framhåll det unika du kan erbjuda. Skapa ett behov och ett mervärde för kunden.

Ovan nämnda punkter är en del av affärsplanen för att bekräfta att din idé håller på marknaden. När du startar företag så skapar du en framtid. Eller som någon sa: Bästa sättet att förutspå din framtid är att skapa den själv!