Starta eget – med ett starkt varumärke kan du dra ifrån dina konkurrenter!

Ett varumärke är ett kännetecken som identifierar och särskiljer ett objekt från ett annat. Ofta består det av en symbol, figur eller text som signalerar och beskriver vad en verksamhet gör och står för. Generellt kan varumärket betraktas ur två perspektiv – vad du som kund förknippar med företaget, och vad företaget vill förmedla till dig.

Exempel på starka varumärken
Ett bra exempel är McDonalds. Även om loggan och dess färger inte avslöjar vad företaget ägnar sig åt vet majoriteten av alla människor att de säljer hamburgare. Anledningen är att varumärket är så pass starkt och inarbetat. [...] Läs mer

Webbstrategi med digitala KPI-er

Marknadsföring via nätet är något de flesta företag använder sig av nuförtiden. Den kan mätas och följas, vilket gör att man lättare kan se vad som fungerar. Med hjälp av KPI:er får du möjlighet att utveckla din närvaro på nätet, nå potentiella kunder på ett kostnadseffektivt sätt, och du får betydligt större chans att lyckas nå de mål du satt upp.

Mer om nyckeltal och digitala KPIer för webben

Ju större företag det handlar om, desto [...] Läs mer

Tips för dig som ska skapa en logotyp

Tips för dig som ska skapa en logotyp

Här ger vi 12 tips hur man skapar en logotyp och vad man särskilt ska tänka på. Här tänker vi en skapandeprocess där du som nyföretagare är delaktig. Nivån är satt så att du som inte har design som hemmaplan ska kunna få ett matnyttigt innehåll.

Ska du köpa logotyp, så har vi mer info om det.

1. Kopplingen mellan logotyp och företag måste inte vara uppenbar

En logotyp kan vara en bild och/eller text som representerar din organisation och det är oftast med hjälp av den som människor känner igen företaget eller organisationen det [...] Läs mer

Tags