Webbstrategi med digitala KPI-er

Marknadsföring via nätet är något de flesta företag använder sig av nuförtiden. Den kan mätas och följas, vilket gör att man lättare kan se vad som fungerar. Med hjälp av KPI:er får du möjlighet att utveckla din närvaro på nätet, nå potentiella kunder på ett kostnadseffektivt sätt, och du får betydligt större chans att lyckas nå de mål du satt upp.

Mer om nyckeltal och digitala KPIer för webben

Ju större företag det handlar om, desto mer komplext blir det. Ett allmänt råd är att börja smått, bygga ut när det är nödvändigt, och efterhand byta ut KPI:erna så de stämmer med förändringar i affärsplanerna.

När det handlar om små verksamheter är det inte nödvändigt att följa en mängd parametrar, utan då handlar det om att identifiera en målgrupp, välja ett par kanaler där man vill vara närvarande, sätta en budget, och sen välja webbstrategi.

Att hitta KPI:er och nyckeltal

För att hitta relevanta KPI:er och nyckeltal bör man börja med att definiera webbplatsens syfte. Det kan handla om att exempelvis sälja produkter, värva medlemmar eller att publicera artiklar.

Vad är då viktigast att mäta? Gör en lista med de aktiviteter en besökare kan göra som går att mäta, och välj sen ut det som känns viktigast. Där har du en uppsättning av KPI:er att börja med. Tänk på att välja mätpunkter som har samband med sidans syfte.

Kortfattad sammanfattning

Att mäta mer än man behöver fyller egentligen ingen funktion. Att skapa sig bra strategi för digital närvaro, börja i liten skala och sen att arbeta sig framåt en liten bit i taget är i stort sett alltid ett bättre alternativ. Såklart vill du att resultatet av aktiviteterna på nätet ska leda till en högre omsättning. Olika undersökningar till besökaren på sidan gör att du kan få ett bättre och framför allt större underlag att utgå ifrån. Det är viktigt att inte ha för stort fokus på statistiken, ha i åtanke att exempelvis högtider kan påverka.

Fyra steg som sammanfattar arbetet med din digitala strategi:

  1. Ompröva verksamhetsmålen
  2. Skapa digitala mål
  3. Starta datainsamling och mätning
  4. Justera för att förbättra utvecklingen

Behöver du hjälp med något av stegen, eller att utveckla en strategi från grunden, så är du välkommen att vända dig till oss!