Stärk identiteten & varumärket med en grafisk profil och manual

Den grafiska profilen är företagets ansikte utåt. Det är den som ska förmedla vilken värdegrund företaget står på och ge en professionell bild av varumärket. Just därför är det viktigt hur den grafiska profilen presenteras och att den är enhetlig. Ett sätt att underlätta arbetet med den grafiska profilen är att skapa en grafisk manual. Den innehåller de riktlinjer som gäller när arbete sker med den grafiska profilen så som marknadsföring, annonser eller dylikt. Oavsett vem som hanterar det ska genom att ta del av manualen på ett professionellt sätt kunna använda den grafiska profilen för att ta fram marknadsförings- och kommunikationsmaterial.

Utformning av den grafiska manualen/profilmanualen

Den utveckling som sker inom de sociala medierna ställer ännu högre krav på att ditt varumärke är enhetligt men också unikt för att kunna synas. I och med dessa krav finns det en risk att manualen blir alltför omfattande och tungläst, och då förlorar den sitt syfte som guide och hjälp för dem som ska använda den. Det viktiga är att det finns tydlig information vad gäller användandet av den grafiska profilen.

Vad som bör finnas med för att den effektivt ska kunna användas som guide är först och främst en tydlig beskrivning av hur den grafiska profilen ska användas vad gäller:

  • Logotyp
  • Färger
  • Typsnitt
  • Tonläge i skrivet material
  • Regler för bildspråk
  • Samt form för annonser, webbsidor och dylikt.

För att tydliggöra för användaren är det bra att inkludera exempel, både på hur profilen används på rätt sätt och på hur den inte ska användas.