Marknadsföringens ABC – Philip Kotler på vårt vis

Philip Kotler har under lång tid ingått i utbildningar inom marknadsföring och reklam. Här listar vi några enkla saker så ger en vink om det han förmedlar.

Viktiga frågor inom marknadsföring, har du koll på dessa frågeställningar:

 1. Hur hittar vi rätt marknadssegment?

 2. Hur kan vi skapa fler försäljningskanaler?

 3. Har vi lyckats differentiera oss i det vi erbjuder jämfört våra konkurrenter?

 4. Hur ser planen ut på 6 månaders sikt för att få verksamheten att växa?

 5. Vilka aktiviteter kommer vi genomföra inom 6 månader för att förstärka våra varumärken?

 6. Vad är vår strategi när det gäller priskonkurrens?

 7. Hur får vi företagets avdelningar till att vara mer kundorienterade?

 8. Är våra produkter och erbjudande rätt paketerade för att möta konkurrens och kundernas efterfrågan?

 9. Jobbar vi med moduler eller skräddarsyr vi våra produkter till våra kunder?

 10. Hur kan vi konkurrera med konkurrenternas lägre priser?

 11. Hur mäter vi kundlojalitet? Hur utnyttjar vi den vetskapen för att fler lojala kunder?

 12. Hur mäter vi insatser inom reklam, promotion och PR?

 13. Vad gör att kunderna väljer våra produkter? Vilka är våra USP:er

 14. Jobbar vi med begreppet ”Det upplevda kundvärdet” kunder vill ju köpa från det företag som erbjuder det högst upplevda värdet.

Kotler talar också i sin bok Marketing Management om de 4P-modellens komponenter dvs 4 faktorer som måste löses för en komplett lösning som gör att man kan nå ut med det man säljer.

 1. Produkt
  Eller egentligen 3 delar som produkten utgörs av:
  Den egentliga produkten och varför den behövs, tex en telefon för att ringa.
  De yttre attributen. Val av färg, funktioner, design.
  Den Utökade produkten såsom tex förutsättningar för Service, Garantier, Leveransvillkor.

 2. Pris
  Parametrar som styr hur priset sätts mot marknaden:
  Kostnadsbaserat
  Konkurrensbaserat
  Värdebaserat
  Marknadsundersökningsbaserat

 3. Påverkan
  Aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till målkunderna och ökar sannolikheten för ett positivt köpbeslut. Reklam, Pr, Annonsering, Internet, Sales Promotion, Direkt marknadsföring är exempel på detta.

 4. Plats
  Agentur, grossist, detaljist, e-handel och säljkontor.