Hill – På vårat vis

 

Napoleon Hill intervjuade på under mellankrigstiden ett större antal företagsledare om entreprenörskap och företagande och sammanställde sina slutsatser i boken: "Tänk rätt bli framgångsrik” från 1937, vilket faktiskt är en av de bäst säljande böckerna genom tiderna.

En känd aforism han myntat är: "What the mind of man can conceive and believe, it can achieve" eller kanske inte fullt lika slagkraftigt på svenska: ”Vad helst människan kan föreställa sig och tro på, kan hon också åstadkomma”.

Det vi här vill lyfta fram är hans - Sex steg för att nå Mål! Här ska framhållas att vi skruvat lite på dem så det inte bara gäller pengar och rikedom utan mer med siktet inställt på att belysa hur han argumenterar för att det krävs ett fokus för att nå uppsatta mål.

  1. Bestäm mentalt exakt vad som är målet. Det är inte nog att bara säga framsteg/framgång. Bestämdheten i sig har en betydelse för att lyckas.

  2. Bestäm i detalj vad du kommer att ge i utbyte för att nå målet.

  3. Bestäm ett datum då du tänker att du ska ha nått målet.

  4. Gör en exakt plan för att nå ditt mål och börja direkt, vare sig du är beredd eller inte, sätt igång med att fullfölja din plan.

  5. Skriv en tydlig och koncis redogörelse för det mål du vill nå, din tidsbegränsning för att nå det, vad du kommer att ge i utbyte för att nå målet och exakt hur du kommer att uppnå det bestämda målet.

  6. Läs din redogörelse högt, två gånger om dagen. En gång innan du går och lägger dig, och en gång efter att du gått upp på morgonen. MEDAN DU LÄSER, INBILLA DIG GÄRNA ATT DU REDAN HAR NÅTT DITT MÅL.