Hur får man en framgångsrik webbstrategi?

KPIer är en stor del av en webbstrategi, läs om hur du kan använda KPIer på bästa sätt.

Hur ska man göra, och vad är det som ska mätas? Vi ska försöka förklara grunderna. Råden rör framförallt mindre eller medelstora företag som erbjuder tjänster eller sysslar med e-handel.

Läs mer om Digitala KPIer

Att använda KPI:er i sin webbstrategi

KPI betyder Key Performance Indicator, och med KPI kan man mäta aktivitet på nätet. Man kan se hur effektiva de satsningar man gjort är och få fram ett nyckeltal som visar hur utvecklingen för företaget går.
Förbättra dina KPI:er

Efter en tid behöver man omvärdera mättalen. Har man till exempel uppnått resultatet eller om det inte längre går att öka i samma takt behöver justeringar göras. Justerar man inte kommer KPI:erna inte hjälpa en att komma dit man vill.