Lär dig mer om maskiner & teknik!

Samhället ställer allt högre krav på hållbara tekniska lösningar inom exempelvis, teknologi, transporter & energiförsörjning.

maskin-teknik-bloggen hjälper vi och vägleder dig kring det som gäller maskiner och teknik.

Lösningar inom teknologi, transporter och energiförsörjning


Samhället ställer allt högre krav på hållbara tekniska lösningar inom exempelvis, teknologi, transporter och energiförsörjning. Även inom medicin och IT. Maskintekniker är främst verksamma inom industriföretag men även managementkonsultfirmor etc. Maskin teknik inkluderar världsledande företag inom läkemedel, AI och självkörande transporter.

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: verkstad, bil, papper, stål och energi. Vi ger tex vägledning till mekaniska verkstadsföretag som tillverkar specialmaskiner, prototyper, monteringsutrustning osv. Inom kompetenser som konstruktion, produktutveckling och tillverkning.

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn här ger vi den input som kan ta dig vidare till nästa steg.