Satsa hårt men hitta rätt nivå!

I dagens samhälle är kraven stora – men detsamma gäller inte stödet för att uppnå kraven. Detta skapar en trötthet, som är förknippad med stress. Stress har effekter som försämrad sömn och ökad aktivitet i immunförsvaret, vilket skapar trötthet. Det har påvisats i ett flertal studier att tröttheten påverka hur friska vi känner oss. Det blir en kedjereaktion där försämrad sömn för med sig en trötthet som skapar en sjukdomskänsla, vilket i sin tur får effekten att man söker vård.

Några råd för att förhindra utbrändhet:

  • Strukturera och organisera dagarna.
  • Sätt realistiska mål.
  • Sänk dina krav på dig själv.
  • Skapa en fristad och ritualer där du kan återhämta dig.
  • Vårda din kropp med tillräcklig sömn, nyttig mat och regelbunden träning, vilket leder till högre tolerans mot stress och lyckligare tillvaro.
  • Våga säga nej.
  • Ta hand om ditt kontaktnät.
  • Var restriktiv med alkohol.

Hitta balansen mellan arbete och familjeliv

Familjen ska vara en källa till glädje och återhämtning men det ställer också krav på familjemedlemmarna. Enligt en undersökning gjord av Constanze Leineweber på Stressforskningsinstitutet på heltidsarbetande män och kvinnor så upplever cirka tre procent fler av kvinnorna att det finns en konflikt mellan arbete och hem. Hos både män och kvinnor finns det ett samband mellan denna konflikt och en utmattning känslomässigt, men där kvinnorna upplevde sin hälsa som sämre än vad männen gjorde. Alkoholproblem var mer förekommande bland männen. Av de deltagande kvinnorna upplevde tio procent att det ofta eller i princip hela tiden fanns en konflikt mellan deras arbete och hemmet. En faktor som påverkade var antal barn och deras ålder; fler och yngre barn gav mer obalans, enligt Constanze Leineweber.

Viktigt att tänka på är att chefen är den som sätter prägel och implementerar de normer som gäller. Väsentligt är att chefen förmedlar att familj och familjeliv är viktigt och då gärna med sig själv som exempel och gott föredöme.