Hur mäta ett varumärkes värde?

När du startar ett företag så skapar du även ett varumärke. Detta varumärke vill du ska förmedla något om dig och ditt företag och då är det viktigt att du har tänkt till innan. För att kunna mäta hur kunder upplever dig krävs det att du först gör en analys för att du ska få svar på hur de du riktar dig samt marknaden uppfattar ditt varumärke samt det budskap du vill föra fram.

Analys av varumärke

För att få klarhet i hur ditt varumärke mottas och hur dess budskap upplevs bör du tänka på följande:

 • Först måste du klargöra vad du själv vill att varumärket ska förmedla.
 • Du måste få en bild av hur din målgrupp uppfattar varumärket.
 • Ställ dig frågan om du måste få målgruppen att ändra uppfattning om varumärket eller om du behöver förstärka vad det förmedlar.
 • För att din målgrupp ska beställa från dig vad kräver de då?

Några faktorer för att du ska lyckas nå din målgrupp

 • Ha en slogan som kunderna minns
 • Din logga ska förmedla vad varumärket står för.
 • Ha en varumärksbeskrivning som ger ett snabbt igenkännande.
 • Samtliga inom företaget ska ha samma mål och värdegrund, vilken ska genomsyra hela företaget
 • Tänk långsiktigt när det gäller marknadsföring och vilket budskap som sänds ut, och stå fast vid det för att inte skapa förvirring hos kunden.
 • Förmedla inga ohållbara löften
 • Utvärdera både företagets insatser och målgruppens uppfattning om varumärket för att se att företaget följer uppsatta mål och riktlinjer

Sammanfattning

Analysera och utarbeta en handlingsplan över målgruppens förväntningar och upplevelser av om varumärket håller de löften som förmedlas. Dessa aspekter är oerhört viktiga när det gäller frågan om varumärket förstärker eller underminerar budskapet. Använd ovanstående analys för att upprätta en handlingsplan för framtida arbete med att förstärka ditt varumärke.